* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Hüküm ve Koşullar

BU SİTEYİ KULLANMAKLA BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTEYİ KULLANMAYIN.

Bu site, Dynabook grubu şirketleri tarafından işletilen başka sitelere bağlıdır. Bağlantılı sitelerin kullanılması sırasında ilgili sitenin hüküm ve koşulları geçerlidir. Bu hüküm ve koşulları bağlantısı verilen sitenin koşullarıyla çelişmesi durumunda, bağlantısı verilen sitenin hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.

Site içeriği

Bu siteden doğrudan veya dolaylı olarak erişilebilen bağlı sitelerdekiler de dahil bu sitede sunulan malzemeler, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet veya hak ihlali bulunmaması garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sağlanmıştır. Malzemelerin hata, virüs, kötüleyici, saldırgan ya da başka türlü bir zararlı unsur içermediğini garanti etmemekteyiz. Gerekli hizmet, onarım veya düzeltmelerin tüm maliyeti size aittir. Bu site ayrıca saptanması halinde Dynabook’nın takdirine bağlı olarak düzeltilecek teknik tutarsızlıklar veya yazım hataları olan yayınlar içerebilir. Bunun yanı sıra, bu tür yayınların basılı sürümlerinde sunulan bilgiler zaman zaman değiştirilebilir. Bu düzeltmeler ve değişiklikler daha önceki veya sonraki bir tarihte siteye eklenebilir.

Üçüncü taraf site bağlantıları

Bağlı sitelerden erişilebilen malzemeler bizim tarafımızdan sağlanmamaktadır ve bu nedenle de içeriklerinden Dynabook sorumlu değildir. Bağlantılı siteye veya belirli bir üçüncü taraf ürününe ya da hizmetine adıyla yapılan göndermeler bunların tarafımızdan desteklendiği anlamına gelmez ve kullanımından doğan tüm risk size aittir.

Sorumluluk

Dynabook ya da bağlı kuruluşları, çalışanları, temsilcileri veya tedarikçileri, sözleşme gereği, haksız fiil veya diğer haller dahil, bu sitede veya bağlı sitelerde sunulan malzemenin kullanımından veya kullanılamamasından doğacak doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai, neticede oluşan (kar kaybı, kazanç kaybı veya benzer ekonomik kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir zarardan veya başka zararlardan (bu türden zararların ortaya çıkabileceği Dynabook’ya bildirilmiş olsa bile) ya da üçüncü tarafların hak taleplerinden hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Kişisel kullanım ve Fikri Mülkiyet Hakları

Bu siteyi yalnızca kanunlara uygun amaçlarla kullanmayı kabul etmektesiniz. Bu sitede bulunan bilgilerin tek bir kopyasını, ticari amaçlı olmamak kaydıyla kuruluş içi kişisel kullanımınız için tek bir bilgisayara yükleyebilirsiniz. İlgili sahiplerinin açık izni olmadan, bu sitedeki telif hakkıyla korunan veya mülkiyete konu malzemeleri kopyalayamaz, kullanamaz, değiştiremez, iletemez, dağıtamaz, üzerlerinde ters mühendislik işlemi yapamaz veya bu malzemelerden herhangi bir şekilde yararlanamazsınız. Siteden yüklenebilen yazılımların kullanılması, yazılıma eşlik eden veya yazılımın içerdiği ilgili lisans sözleşmesinin şartlarına tabidir. Bu sitedeki tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir ve yetkisiz kullanılmaları kesinlikle yasaktır.

Tazminat

Bu siteyi kullanımınızdan kaynaklanan tüm hak talepleri, yükümlülükler, zararlar ve giderler (avukatlık ücretleri dahil) karşısında bizi ve bağlı kuruluşlarımızı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmiş olursunuz.

Bölgesel kapsam

Bu site çok çeşitli Dynabook ürünlerinin listelerini sağlamaktadır ve bu nedenle de belirli bir ülkede (henüz) piyasaya sunulmamış ürünler ve hizmetlere göndermeler ya da çapraz göndermeler içerebilir. Bu tür göndermeler Dynabook’nın belirli bir ülkede bu ürün ya da hizmetleri pazarlamayı düşündüğü anlamına gelmez.

Genel

Bu hüküm ve koşullar Almanya yasalarına tabidir. Dynabook, bu hüküm ve koşullardan birini veya tamamını önceden haber vermeksizin dilediği zaman ekleme, silme ya da değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.